ส.อ.ท.เรียกร้องประกาศราคากลางรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวีียน
news / May 10, 2018

ส.อ.ท.เรียกร้องภาครัฐประกาศราคากลางรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เป็นภาระแก่ประชาชน พร้อมจับตาหน่วยปฎิบัติจะมีระเบียบมารองรับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่

ด้ชนีเชื่อมั่นอุตฯ เม.ย.ลดลง เพราะวันทำงานน้อย
news / May 10, 2018

ส.อ.ท.เผยวันทำงานเดือนเมษายนน้อยจากมีวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ที่ระดับ 89.1

ไทย-อังกฤษเตรียมขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน
news / May 10, 2018

เอกชนไทย – อังกฤษ ขยายความร่วมมือเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนสองประเทศ รมว.พาณิชย์ เผย เตรียม จัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน ก่อนเจรจา FTA สองประเทศ

XIAOMI REDMI พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ
news / May 10, 2018

XIAOMI REDMI พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือจัดการกับสินค้าและบริการ